Vientisinio sakinio analizė

Galima grafinė sakinio analizė (linijinė arba hierarchinė) arba išsamioji sakinio analizė (žodžiu arba raštu). Linijinė analizė – tai sakinio dalių atitinkamas pabraukimas: PASTABA. Virš aplinkybių raidinėmis santrumpomis yra nurodoma aplinkybės rūšis ir porūšis. Be sakinio dalių sakinyje gali būti ir ne sakinio dalių. Ne gramatinėmis sakinio dalimis būna įterpiniai, įspraudai ir kreipiniai. Sakinyje ne gramatinės … Skaityti toliau: Vientisinio sakinio analizė

Sakinio išsamios analizės pavyzdys

I. Tai vientisinis asmeninis dvinaris išplėstinis konstatuojamasis sakinys. Jo predikatinis centras leitenantas žvalgėsi. II. Veiksnio grupė – leitenantas, sėdėjęs lauko virtuvės vežimaityje: leitenantas – vientisinis veiksnys (kas žvalgėsi?), išreikštas subjekto vardininku; sėdėjęs lauko virtuvės vežimaityje – sudėtinis atributinis pažyminys (koks leitenantas?), išreikštas dalyvine konstrukcija, kurios pagrindinis pilnojo derinimo komponentas sėdėjęs turi priklausomą komponentą vežimaityje – … Skaityti toliau: Sakinio išsamios analizės pavyzdys

Sakinio išsamios analizės schema

Skiriamos trys išsamiosios sakinio analizės dalys: sakinio sandaros apibūdinimas, sakinio dalių nagrinėjimas, skyrybos aiškinimas. I. Sakinio sandaros apibūdinimas. Ar sakinys vientisinis, ar sudėtinis. Jei sakinys vientisinis, nurodoma: a) ar jis asmeninis, ar beasmenis; b) jei sakinys asmeninis: ar jis dvinaris, ar vienanaris; jei vienanaris, žr. asmens: jei su 2 a forma – ar jis ne … Skaityti toliau: Sakinio išsamios analizės schema