Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.

inysalas

muo

ena

ulys

lis, (-lys)

ėsis

tas

tis

snis, (-snys)

ana

mena

ulas

stas

iava

ta

uras

liava

sna

uolys

urys

utis

-das

kas

ma

šlas

slė

stė

da

eta

ikas

ra

tena

eklas

yklas

atas

ula

ulė

-tulas

-a

-as

-ius

-is (-ys)

grandinys, junginys, karpinysgėralas, brizgalas, dažalas

duomuo, tarmuo, teikmuo

lupena, puvena, dvėsena

sprogulys, nešulys, giedrulys

pasėlis, priedėlis, nuostolis

džiūvėsis, degėsis, puvėsis

raštas, žlugtas, graužtas

valktis, užkirtis, paplotis

sluoksnis, kepsnys, klupsnis

draikana, ūkana, driekana

puošmena, staigmena, naudmena

burbulas, tumulas, gužulas

rąstas, lankstas, skliaustas

iškirptė, pakištė,grįžtė

pyniava, moliava, painiava

našta, važta, tūpta

guburas, duburas, dumburas

miklė

rašliava

pliksna

kanduolys

kauburys

likutis

užklodas

paklodė

pridurkas

važma

mėšlas

mįslė

varstė

žaizda

kupeta

lupikas

skiedra

veltena

audeklas

salyklas

koncentratas, eksponatas, preparatas

skaidula

sprogulė

vytulas

nuolauža

įdaras

skyrius

riekė

pjūvis

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

imasymas

tis

esys

ulys

yba

smas

sena

tynės, –tima

mė

ynės, –ynė

-(i)onė

alas

inys

snis

tas

-(i)uotė

ga

atis

estis

astis

lius

-smė

na

ra

slas

klė, (-ioklė)

-utė

umas

čia, (-čios)

lis, (-lys)

stis

iava

–nis

-(i)otė

ta

urys

mas

sas

stas

utis

ba

tus

tenos

la

-(i)acija,

-(…)ija, -cija, -icija, -encija, -ancija

ūra

ažas

-a

-is (-ys)

-ius

-as

arimas, pažymėjimas, įgaliojimasnumanymas, minkymas, sakymas

atimtis, lemtis, prapultis

liūdesys, ilgesys, blizgesys

kvaitulys, svaigulys, žiovulys

drožyba, raižyba, daugyba

veiksmas, trenksmas, perversmas

gyvensena, vartosena, būsena

bėgtynės, grumtynės, imtynės

sėkmė, dėmė (dėti), pratarmė

erzelynė, skerdynės, vaikštynė

vakaronė, vilionė, dejonė

plepalas, paistalas, šnekalas

sukinys, mezginys, tinginys

mirksnis, dursnis, dilgsnis

kerštas, ryžtas, sprigtas

rikiuotė, vaizduotė, asmenuotė

išeiga, sueiga, užeiga

kamšatis, maišatis,

lūkestis, rūpestis, mokestis

apgaulė, giesmė, bausmė

nerimastis, gailestis, gyvastis

perteklius, vedlius, išteklius

žaismė

dargana, šalna, purkšna

aušra, plėtra, pakanta

mokslas, pamokslas, verslas

žūklė, medžioklė, būklė

suirutė

trūkumas, išdykumas

delčia, imčios, rungčios

padelis, dieglys, nuostolis

dingstis, prieglobstis, slogstis

ganiava, painiava, lūkiava

barnis

plėtotė, vedžiotė, vėžiotė

sprigta, naspita, šnekta

lūkurys, snudurys, sūkurys

santarvė, smarvė

ūžimas, tūžmas (įtūžis)

garsas

mostas, varstas

slogutis, likutis

paliauba

lytus, lietus

rietenos

šmėkla

interpretacija, asimiliacija, simuliacija

produkcija, investicija, egzistencija

dresūra, režisūra, frizūra

instruktažas, miražas, montažas

apklausa, atgaiva

spyris,

stygius

mynė

juokas

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.

Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai)

umasybėystė

enybė

uma

-ovė

ulys

atvė

atis

yba

astis

gilumas, juodumas, lengvumas, tobulybė, puikybė, piktybė,

piemenystė, žemdirbystė, akmenkalystė

baisenybė, šventenybė, sunkenybė

aukštuma, gražuma, ramuma

gerovė, senovė, tikrovė

šleikštulys, nuobodulys, godulys

ilgatvė, amžinatvė, senatvė

pilnatis, vienatis, jaunatis

laivyba, pirklyba, vadyba

gyvastis, keblastis, lygastis

ata-(i)avaumė

ra

1. sveikata, lengvata, visata2. lygiava, painiava, broliava3. jaunumė, mažumė

4. sausra

izmas,ystėūraažas

itetas

realizmas, heroizmas, beprotystė, prezidentūra, kandidatūra, agentūra

litražas, tiražas, tonažas

autoritetas, neutralitetas

-is-a (-ia) -as

-is

greitis, narsa

godas

kalvė

sotis

___________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai