Auklėjimo principai ir metodai

Nėra vieningos nuomonės, kokie turėtų būti auklėjimo principai.

L. Jovaišos teorija. Principas – tai pagrindinė idėja, nušviečianti visų veiksmų turinį, priemones ir būdus. Svarbiausias būdas – pagalba. Pagalbą auklėjimui būtina teikti ne tik tuomet, kai auklėtinis pateko į sudėtingą situaciją, bet, visų pirma, numatant problemas pačioje pradžioje.

Auklėjimo principai. Auklėjimas kaip pagalba visuomet tikslingas. Problema kyla tada, kai reikia rinktis konkrečius tikslus konkrečioj situacijoj, kurią lemia visos auklėtinių grupės ar vieno auklėtinio išauklėjimo poreikiai bei kokie nors svarbūs įvykiai, pavyzdžiui, auklėjimo veiksmai, priklausomi nuo konkrečių tikslų.

Mokymosi fazės – tai laiko momentai, sudarantys jų visumą. Skiriamos 10  nuoseklių mokymosi fazių:

1. Nusiteikimas mokytis. Jis kyla dėl įvairiausių išorinių stimulų ir vidinių priežasčių, motyvų. Svarbūs mokymosi tikslai, užduotys, nuostatos, interesai, pareigos jausmas.
2. Susitelkimas mokymosi pradžioje – tai klausimų iškėlimas, paties dalyko prisiminimas, išsiaiškinimas, reikalingų priemonių ir literatūros pasirinkimas.
3. Mokymosi sąlygų sudarymas – pasirūpinimas mokymosi priemonėmis, aplinkos sutvarkymas.
4. Mokymosi būdų bei metodų nurodymas, pasirinkimas (konspektų darymas, schemų braižymas ir t.t.).
5. Mokymosi eigos organizavimas – tai prioritetų susidėliojimas: ką darysiu pirma, ką paliksiu pabaigai, taip pat pertraukų numatymas ir t.t.
6. Užduočių atlikimas – tai tam tikrų rezultatų siekimas.
7. Rezultatų kontrolė ir savikontrolė.
8. Atliktų užduočių reikšmės supratimas, vertinimas (kokiu lygiu atliktos užduotys, kokie rezultatai pasiekti. Labai svarbu, kad mokytojai, tėvai aplinkiniai įvertintų pastangas, padėtų suvokti atliktų užduočių reikšmę.)
9. Panaudotų priemonių sutvarkymas.
10. Naujų užduočių nurodymas.

Šių mokymosi fazių supratimas ir laikymasis padeda mokiniui tinkamai organizuoti savo darbą.

_________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Auklėjimo samprata
Mokymo ir auklėjimo vienovė
Mokymasis ir pažinimas
Asmenybės ugdymo sąlygos
Įgūdžių formavimas
Mokymosi veiksniai
Asmenybės ugdymo sąlygos

Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.

inysalas

muo

ena

ulys

lis, (-lys)

ėsis

tas

tis

snis, (-snys)

ana

mena

ulas

stas

iava

ta

uras

liava

sna

uolys

urys

utis

-das

kas

ma

šlas

slė

stė

da

eta

ikas

ra

tena

eklas

yklas

atas

ula

ulė

-tulas

-a

-as

-ius

-is (-ys)

grandinys, junginys, karpinysgėralas, brizgalas, dažalas

duomuo, tarmuo, teikmuo

lupena, puvena, dvėsena

sprogulys, nešulys, giedrulys

pasėlis, priedėlis, nuostolis

džiūvėsis, degėsis, puvėsis

raštas, žlugtas, graužtas

valktis, užkirtis, paplotis

sluoksnis, kepsnys, klupsnis

draikana, ūkana, driekana

puošmena, staigmena, naudmena

burbulas, tumulas, gužulas

rąstas, lankstas, skliaustas

iškirptė, pakištė,grįžtė

pyniava, moliava, painiava

našta, važta, tūpta

guburas, duburas, dumburas

miklė

rašliava

pliksna

kanduolys

kauburys

likutis

užklodas

paklodė

pridurkas

važma

mėšlas

mįslė

varstė

žaizda

kupeta

lupikas

skiedra

veltena

audeklas

salyklas

koncentratas, eksponatas, preparatas

skaidula

sprogulė

vytulas

nuolauža

įdaras

skyrius

riekė

pjūvis

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai