Tarptautinių žodžių, kilusių iš anglų ir rusų kalbų, pavyzdžiai

IŠ ANGLŲ KALBOS

Akras (angl. acre) – ploto matas kai kuriose šalyse, turinčiose angliškąją matų sistemą, lygus Didžiojoje Britanijoje ir JAV 0,4047 hektaro.

Flirtas (angl. flirt) – asistavimas ( merginai), koketavimas, meilės žaismas.

Koledžas (angl. college) – aukštoji arba vidurinė mokykla, mokslo įstaiga eilėje užsienio šalių; koledžai kaip aukštosios mokymo įstaigos, dažnai įeina į universitetų sudėtį.

Kokteilis (angl. cocktail pažod. – gaidžio uodega) – svaigiųjų gėrimų mišinys, pridedant cukraus, prieskonių, vaisių ir pan.

Nokautas (angl. knock-out) – padėtis bokse, kai boksininkas parblokštas ant grindų, per 10 s. nepajėgia atsistoti ant kojų kovai tęsti ir laikomas nugalėtu.

IŠ RUSŲ KALBOS

Bolševikas, ~ė (2) (rus. болшевик) – Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos revoliucinės daugumos narys; bolševizmo pasekėjas, šalininkas; komunistas.

Ikona (rus. < gr. eikōn – vaizdas, atvaizdas) – tapybinis dievo arba vad. šventųjų (šventojo) paveikslas, kuris yra religinio garbinimo objektas.

Matrasas (rus. матрас, vok. Matratze): 1. minkšta lovos paklotė, čiužinys; 2. mediniai rėmai su spyruoklėmis, dedami į lovą.

Buranas (2) (rus. буран < turk.) – stiprus šaltas vėjas, siaučiant pūgai, būdingas Vidurio ir Pietų Sibirui.

Lavsanas (2) (rus. лавсан – prekinis pavadinimas) – techn. polietilentereftalatas: poliesterio pluoštas, gaminamas Rusijoje.

Papkė (rus. паппка < vok. Pappe „kartonas“): 1. kartono aplankas dokumentams, raštams susidėti, nešioti;  2. storas kartonas.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Tarptautinių žodžių, kilusių iš graikų ir lotynų kalbų, pavyzdžiai
Tarptautinių žodžių, kilusių iš vokiečių ir prancūzų kalbų, pavyzdžiai
Tarptautinių žodžių, kilusių iš italų ir ispanų kalbų, pavyzdžia

Įrašo “Tarptautinių žodžių, kilusių iš anglų ir rusų kalbų, pavyzdžiai” komenatarų: 2

  1. Pateikiu tik kelis pavyzdžius kaip nuorodas, galimybes, kad taip tarptautiniai žodžiai gali būti skirstomi.
    Daugiau pavyzdžių galite rasti Tarptautinių žodžių žodyne. Prie kiekvieno žodžio yra nurodyta jo kilmė.

Komentavimo galimybė išjungta.