Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas)

Ankstesniuose straipsniuose buvo apžvelgta tradiciškumo ir modernumo samprata, modernios prozos ypatybės, skaitymo ir suvokimo specifiškumas, o dabartinis ir būsimieji straipsniai bus susiję su pačia analize ir tyrimo rezultatais.

Tyrimo tikslai:

1. Išsiaiškinti, kaip mokiniai geba suvokti tradicinės literatūros tekstus.
2. Ištirti, kaip mokiniai suvokia moderniosios literatūros tekstus.
3. Palyginti gautus rezultatus su bendrosiose ugdymo programose nustatytais gebėjimų standartais.

Informacijos šaltiniai.

Šiame tyrime buvo naudotasi „Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais“, Švietimo ministerijos tinklapyje (www.smm.lt) skelbiama mokinių pasiekimų tyrimų medžiaga.

Tiriamoji grupė.

Tyrime dalyvavo 10 klasės mokiniai. 10 klasės mokinius buvo paranku tirti, nes taip galima išsiaiškinti, ką jie atėję iki dešimtos klasės sugeba daryti, o kokios žinios ir įgūdžiai dar nėra įsąmoninti, taip pat palyginti jų žinias su žemesniojo koncentro (7 –8 klasių) mokinių žiniomis bei gebėjimais. Mokiniams buvo pateikti du testai, sudaryti kiekvienas iš 10 ir 11 klausimų, kurie reikalavo ne tik duomenų atrinkimo, bet ir gilesnės tekstų analizės (Tekstai bus pateikti kituose straipsnyje).

Mokiniai testams nebuvo paruošti. Pirmąją pamoką dešimtokams buvo pateiktas atlikti pirmasis testas iš J. Biliūno kūrinėlio „Kliudžiau“ (tai tradicinės literatūros tekstas). Antrąją pamoką išdalintas antrasis testas, sudarytas pagal B. Vilimaitės novelę „Pusryčiai ant žolės“.

___________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Testas nr. 1)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Testas nr. 2)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.1)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.2)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.3)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.4)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.5)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.6)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.7)
Modernios prozos skaitymas pagrindinėje mokykloje (Tyrimas, nr.8)

Skaitymo sunkumai – anketa

Ar Jums kada nors teko susidurti su sunkumais skaitant? Atsakykite į pateiktus klausimus, kurie parodys tikruosius rezultatus:

TAIP NE
1. Ar Jūs praleidžiate žodžius arba žodžių eilutes, kai skaitote?
2. Ar, skaitydami tekstą, Jūs iš naujo skaitote tą pačią eilutę?
3. Ar Jūs pametate vietą, kur skaitėte?
4. Ar Jus lengva išblaškyti, kai skaitote?
5. Ar skaitymo metu Jums reikalingos dažnos pertraukos?
6. Kuo ilgiau Jūs skaitote, tuo sunkiau Jums darosi skaityti?
7. Ar Jums pradeda skaudėti galvą, kai Jūs skaitote?
8. Ar skaitant Jūsų akys parausta ir pradeda ašaroti?
9. Ar skaitymas Jus vargina?
10. Ar skaitydamas Jūs mirkčiojate arba žvairuojate?
11. Ar Jums patinka skaityti prietemoje?
12. Ar Jūs skaitote arti prisitraukęs tekstą?
13. Ar skaitydamas Jūs pirštu ar kitu daiktu vedžiojate tekstą?
14. Ar skaitydamas Jūs būnate neramus, aktyvus, nenusėdintis vietoje?
15. Ar Jums patinka skaityti?

Jei bent pusę klausimų atsakėte teigiamai, Jūs turite skaitymo sunkumų. Skaitymo sunkumai gali neigiamai paveikti Jūsų suvokimą, iškreipti tikrąją teksto prasmę.