Klasikinis graikų literatūros periodas

graikaiKlasikiniu graikų literatūros periodu laikomas V – IV a. pr. Kr. (480 – 338 m. pr. Kr.). Laiko pradžią žymi karai su persais, kurie tęsiasi iki jų nepriklausomybės netekimo. Persai Maratono mūšyje buvo galutinai sumušti.

Klasikinis periodas – tai laikas, kuriam būdingas didžiausias Graikijos kultūrinis ir ekonominis suklestėjimas.  Tuo metu baigia formuotis polių sistema, sutvirtėja demokratijos pamatai, nusistovi piliečių teisės. Tokia demokratinė forma teigė, kad valstybės valdyme privaro dalyvauti visi piliečiai. Be viso to susiformuoja naujo žmogaus sąvoka – „Idiotės“ (graikiškai „keistas žmogus“) – jis nedalyvauja valstybės reikaluose.

Po karų su persais Atėnai į nelaisvę paėmė daugybę vergų – pigios darbo jėgos, o tai teisėtiems valstybės piliečiams leido užsiimti kultūrine veikla, kitaip tariant, susidarė palankios sąlygos kultūrai vystytis, kilo ekonomika. V a. pr. Kr. Atėnai tapo kultūros centru, todėl minimas periodas dar kitaip vadinamas atikiniu.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Graikų lyrikas Alkajas
Chorinė lyrika
Senovės graikų lyrikos poetė Sapfo
Graikų teatras
Dramos kilmės teorijos
Graikų komedijos žanras
Graikų lyrika