Tarptautinių žodžių, kilusių iš graikų ir lotynų kalbų, pavyzdžiai

IŠ GRAIKŲ KALBOS

Aerofobija (1) (aero- +gr. phobos – baimė) – liguista baimė skersvėjo, vėjo, vėjo sūkurių, atvirų langų arba judėjimo ore – keltis liftu, skristi lėktuvu ir pan.

Akrobatas, ~ė (2) (gr. akrobatēs): 1. cirko artistas ar sportininkas, kultivuojantis akrobatiką; 2. vikrus žmogus.

Azotas (2) (a- + gr. zōō – gyvenu) – chem. cheminis elementas N, Nr. 7; bekvapės, beskonės, lengvesnės už orą dujos, nepalaikančios degimo.

Kolitas (gr. kōlon – storoji žarna) – storosios žarnos uždegimas.

Orchestra (gr. orchēstra) – senovės graikų teatre – apskrita aikštelė, kur stovėdavo antikinės tragedijos ir komedijos choras.

IŠ LOTYNŲ KALBOS

Cirkuliuoti (lot. circulare): 1. daryti apyvartą; 2. daryti apytaką, judėti ratu.

Data (2) (lot. dattum, dgs. data – tai, kas duota) – kurio nors reiškinio ar įvykio kalendorinis laikas ( metai, mėnuo, diena); d. keičiasi vidurnaktį.

Efektas (2) (lot. effectus – įvykdamas atlikimas): 1. rezultatas, poveikis, reikšmė; 2. didelis įspūdis 3. fiz. reiškinys.

Faringitas (2) (lot. pharyngitis < gr. pharynx – ryklė) – ryklės gleivinės uždegimas.

Fabrikas (2) (lot. fabricatus – pagamintas) – fabriko gaminys, produktas.

___________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Tarptautinių žodžių, kilusių iš vokiečių ir prancūzų kalbų, pavyzdžiai
Tarptautinių žodžių, kilusių iš italų ir ispanų kalbų, pavyzdžiai
Tarptautinių žodžių, kilusių iš anglų ir rusų kalbų, pavyzdžiai