Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.

-ienė, -(i)uvienė-inas-ėnas

brolienė, balandienė, driskiuvienėžąsinas, stirninas, gulbinasdukterėnas, lapėnas, mošėnas

liūtė, vilkė

___________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.

-tuvės-inės-ynos

-ynė, -(ynės)

-tai

-os

-as

-ės

pasitiktuvės, pakastuvės, (su)žieduotuvėsPetrinės, Vėlinės, Joninėspakasynos, vakarynos, krikštynos

budynės, prausynės

sugrąžtai, atgrąžtai

apkulos

atlaidas (-ai)

vaišės

__________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.

tuvasiklistas

tukas

alas

yklė

tuvė

ynė

tis

klas,

eklis

klė(s)

lys

-oklis

ikas

stis

ukas

ta

tuvis, (-tuvys)

lė(s)

stas, (-štas)

las

slas

ūnas

ėčios

yklas

urys, (-uris)

ata

klis

onas

slė, (-šlė)

slys

–čiai

ėlas

entas

–ilas

–stė

ulys

-(i)atorius

eris

torius

ažas

yras

durtuvas, laistytuvas, keltuvasrausiklis, skaitiklis, jungiklisgaubtas, svertas, varžtas

teptukas, pieštukas, klaustukas

uosalas, papuošalas, grūdalas

taupyklė, viryklė, šaudyklė

barškytuvė, maišytuvė, keptuvė

šokynė, barškynė,

kaištis, priedangtis, raištis

arklas, turėklas, ginklas

žymeklis, stūmeklis, mušeklis

mazgotė, niekotė

sūpuoklės, matuoklė, vėduoklė

siurblys, vėžlys, kaplys

stūmoklis, binoklis, pinoklis

čiulpikas, šluostikas, grūdikas

varstis, svarstis, ramstis

kertukas, kabukas, žindukas

lakta, kelta, vanta

prikaistuvis, minkytuvis, koštuvis

veržlė, replės, žnyplės

klostas, laipstas, kalstas

siūlas, deglas,

tvarslas

malūnas

akėčios

vystyklas

žiburys

adata, sukata

lituoklis, matuoklis

žiūronas

juslė, uoslė

baslys

naščiai

tekėlas

ramentas

krėtilas

verpstė

virdulys

rezonatorius, degazatorius, vibratorius

transporteris, planeris

reproduktorius, reflektorius

fiksažas

nivelyras

-as-a-is (-ys)

prakalasįmovaryšys

sklendė

___________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.

-ės-elis, -ė ėlis, –ė

-(i)ukas, -ė

-(i)utis, -ė

-aitis, -ė

ytis, -ė

-ulis, -ė

-užis, ė

-(i)ūkštis, -ė

-okšnis

-šė

-inas, -a

-ušis, -ė

-išius, -is , –ė

-ilis (-ilius), -ė

-ėzas

vaišėspaukštelis, tėvelis, ratelisakmenėlis, rankšluostėlis

langiukas, gaidžiukas, arkliukas

virvutės, rogutės, motutė

bajoraitis, dukteraitė, mamaitė

paukštytis, kojytė, šunytis

dėdulė, žentulis

brolužis, laimužė, giružė

debesiūkštis, vėjūkštis, velniūkštis

ledokšnis, vėjokšnis, kelmokšnis

mergšė, bobšė, kepuršė

vaikinas, mergina, jautinas

motušė, tatušis, tėtušis

vagišius, melagišius

vagilis, vagilius

vaikėzas

-ikė-iokas, –ė-iotė

-etė

durikės, kepurikė, trobikėrupūžiokas, aviniokas, berniokasmergiotė, kojotė, piemeniotė

tanketė, vagonetė

-utėlis-užėlis-ytėlis, -ė

-ulėlis, -ė

bobutėlėpaukštužėlisžąsytėlė

tėvulėlis

-elytis-ulytis lašelytistėvulytis

___________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.

-ininkas, -ė-inė-inis, (-inys)

-uolis, -ė

-ainis, -ė

-ienė

-(i)ukas, -ė

-ūnas

-(i)okas

-(i)uotis, -ė

-ėlis, -ė

-utis, -ė

-ulis -ė -ulys –ė

imas

-eiva

umynas

ena

-enis, -ė

-kis, -ė

-ikis, -ė

žygininkas, džiovininkasduoninė, stiklinė, lopšinėmedinis, ąsinis, atsarginis

darbštuolis, skaistuolis, vienuolis

stiklainis, tinklainė, plokštainis

kruopienė, žirnienė, vakarienė

baltukas, raudonukas, pirščiukas

baltūnas, gyvūnas, plėšrūnas

berniokas. stačiokas, kišeniokas

plunksnuotis, spinduliuotis, kryžiuotis

nedorėlis, jaunėlis, nelaimėlė

rausvutė, pakalnutė, kelmutis

apskritulys, riedulys, riebulis

rūgštimas, minkštimas, apskritimas

rimteiva, šventeiva

skanumynas, saldumynas, žalumynas

rankena, sniegena, dantenos

margenis, raudenė

dešimkė, septinkė, devinkė

jaunikis, raudonikis, trumpikė

-mena-ėsis, -ė-očius, -ė

-(i)ūkas

-ėnas

-gis, -ė, (-gys, -ė )

išius, -ė

ymas

otis, -ė

ikas, –ė

alas

-ėtis, -ė

iena

-uonis

iklis, -ė

muo

ilis,

ovė

-šis, -ė

uoklis,

-eklis, -ė

-(i)oklis

-onis, -ė

-šas, -ė

staigmena, smulkmena, plonmenagardėsis, pelėsis, saldėsisgudročius, galvočius, ligočius

valiūkas, kojūkai

žiurkėnas, meškėnas, asilėnas

devynergis, dešimtergis, dveigys

saldišius, bobišius, godišius

baltymas, sūrimas, rūgštymas

šakotis, gyslotis, ąsotis

didikas, tarpikas, šunikas

skystalas, niekalas, gaivalas

varškėtis, lašinėtis

naujiena, seniena, aviena

pirmuonis, gyvuonis

kartiklis, ploviklis, jauniklis

statmuo, staigmuo, kryžmuo

ratilis, dagilis, vandenilis

bendrovė, rankovė, verslovė

plikšis, blogšis

garduoklė, girtuoklė, geltuoklė

auseklis, jauneklis, tarpeklis

raudoklė, kipšoklis

gyvuonis, gyslonis, gražionis

paikšas, niekšas, plikšas

-(i)ava-ylis, -ė-inas

-olis, -ė

-(i)uočius

-ūzas, -ė

ojus

-(i)okšlis

-okšnis

-ožis

-(i)uokė

alys

alius, -ė

-esa

ėstas

yla

ynė

–lys

-(i)urna

žaliavamažylisauksinas, drobinas

senolis

piniguočius

pilvūzas

rytojus

dervokšlis

dirvokšnis

varložis

ruduokė

šakalys, pagalys

nuogalius

žalesa

skanėstas

barzdyla

rūgštynė

juodlys

pikčiurna

istas, -ėikas, -ė-(i)antas, -ė

-(i)atas, -ė

šovinistas, humanistas, aktyvistasalkoholikas, melancholikasmuzikantas, komediantas, diplomantas

adresatas, reformatas, stipendiatas

-is, -ė (-ys, -ė)-ius, -ė

-a (-ia)

sartis, bailysblusius, kurpiuslėkštė, plikė, striukė

rauda

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai