Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.

tojas, –aėlis, -ė-ėjas, –a

ikas, –ė

lys, –ė

ūnas, -ė

-tinis, –ė

utis, –ė

alas

-ulis, -ė (-ulys -ė)

alius, –ė

-ovas, -ė

eklis, –ė

uolis,ė

ynė

-(i)uonis, –ė

-uoklis, -ė

-ena

-inys, -ė

-(i)ukas, (-ė)

la

ata

-(i)oklis -ė

na

-ininkas, ė

eiva

-šas, -ė (-čas)

eika

-vis, -ė, (-vys, -ė)

-šis, -ė

-tukas, -ė

-enis, -ė

-snys, ė

-sna, -šna

ša

-čius

ila

klys

tuvė, -tuvis –ė

–ekšlis, ė

–elga

–inčius

–(i)okas

–išius, -ė

yvė

lius

–onas

agis

–eda

ėlius

–onis

ita

-ula

-(i)atorius

-(i)antas, -ė

-entas, -ė

-(t)orius, -ė

-atas, -ė

gydytojas, tarnautojas, džiaustytojasnebrendėlis, pasileidėlis, persikėlėlisklausėjas, gavėjas, skalbėjas

žudikas, vežikas, smaugikas

urgzlys, šoklys, bėglys

staigūnas, perėjūnas, pataikūnas

sugyventinis, sumuštinis, rinktinė

traukutis, barškutis, žibutė

čirškalas, zirzalas, čiauškalas

kyšulys, dundulis,

tarškalius, snaudalius, čiaudalius

gėrovas, (su)gulovas

zirzeklis, pereklė, burbeklis

barškuolė, žinduolis, paklyduolis

čirškynė, gargalynė, stypynė

grobuonis, palikuonis, deguonis, skenduolis

švytuoklė, svyruoklis, girtuoklis

kriokena, skurdena, paistena

valdinys, pasiuntinys, mokinys

žindukas, kraustukas, slapukas

vėpla, kriokla, stypla

barškata, valkata, pliauškata

vijoklis, putoklis, klajoklis

mikna, čiupna, rukna

samdininkas, jodininkas, pelnininkas

mušeiva, kareiva, puošeiva

vargšas, jukšas, dribšas

prašeika, mušeika, puošeika

ateivis, kalvis, praeivis

lepšis, netikšis, snopšis

muštukas, veltukas, peštukas

pavydenis, tryškenis, tylenis

verksnys, veiksnys, šauksnys

džiūsna, skursna, verkšna

nemokša, paikša, netikša

kirpčius, mikčius, sukčius

vaidila

ryklys

maltuvė

perekšlė

vertelga

karšinčius

viliokas

dabišius

gimdyvė

teplius

valdonas

melagis

lebeda

smirdėlius

ieškonys

dabita

žiežula
operatorius, eksploatatorius, aviatorius

konsultantas, praktikantas, muzikantas

abonentas, asistentas, studentas

inspektorius, kreditorius, protektorius

kastratas, delegatas, degeneratas

-a (ia)-is, -ė (-ys, -ė) -as

-ius, -ė

pamaivaneregyspaištas

terlius

__________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.

-ietis, -ė-iškis, -ė-ėnas, -ė

-is

-ius

-aitis

-ėnas

-iena

-ienojas

-ojas, -ojys

ena

-ybė

-izmas

egiptietis, europietis, užsienietisklaipėdiškis, ukmergiškis, dvariškisužpalėnas, romėnas, kalmėnas

šeduvis

kalnius

brolaitis

dukterėnas

kiauliena

bulvienojas

apynojas

zuikena

žemaitybė

dialektizmas

___________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.

-ija-ynas-uomenė, –(n)iuomenė

-(i)ava

bajorija, žmonija, kaimynijagarsynas, debesynas, žalumynasaukštuomenė, jaunuomenė, kariuomenė

velniava, broliava, šuniava

-etas-imas-ynė

-auja

-ūra

1. dvejetas2. jaunimas3. patalynė

4. šunauja

agentūra, advokatūra, aparatūra

-(i)atūra-alitetas 1. klaviatūra, kubatūra, muskulatūra2. admiralitetas, generalitetas

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.

ynasynė

inė

kla

uma

iena

idė

ija

tuvė

ymė

ainė

ystė

klė

ovė

udė

erškėtynas, grybynas, žemuogynasąžuolynė, vabalynė, drebulynė

cukrinė, malkinė, smegeninė

raugykla, rūkykla, mokykla

dykuma, erdvuma, nuožulnuma

kopūstiena, bulviena, burokiena

karvidė, kiaušidė, šunidė

urėdija, eigulija, girininkija

slėptuvė, spaustuvė, girdytuvė

kiaurymė, tolymė

tankmė, ertmė, lygmė

cukrainė, svetainė, džiovainė

karalystė, kunigaikštystė, viešpatystė

būklė, dėklė, daboklė

ramovė, prastovė, tvirtovė

aludė, peludė

tinėuva

lis, -(lys)

einė

imys, -(imis)

raugtinė, augtinė, gimtinėžalguva, raguva, šeduva

padėlys

buveinė

paplūdimys

kalvė

umynasumynė

-(i)atas

ūra

gilumynas, gardumynas, tankumynastankumynė, klampumynė

konsulatas, antikvariatas, rektoratas

komendantūra, prezidentūra

-a (-ia) -is

-as

prieplaukaguolis

plynė

pervalkas

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.

inysalas

muo

ena

ulys

lis, (-lys)

ėsis

tas

tis

snis, (-snys)

ana

mena

ulas

stas

iava

ta

uras

liava

sna

uolys

urys

utis

-das

kas

ma

šlas

slė

stė

da

eta

ikas

ra

tena

eklas

yklas

atas

ula

ulė

-tulas

-a

-as

-ius

-is (-ys)

grandinys, junginys, karpinysgėralas, brizgalas, dažalas

duomuo, tarmuo, teikmuo

lupena, puvena, dvėsena

sprogulys, nešulys, giedrulys

pasėlis, priedėlis, nuostolis

džiūvėsis, degėsis, puvėsis

raštas, žlugtas, graužtas

valktis, užkirtis, paplotis

sluoksnis, kepsnys, klupsnis

draikana, ūkana, driekana

puošmena, staigmena, naudmena

burbulas, tumulas, gužulas

rąstas, lankstas, skliaustas

iškirptė, pakištė,grįžtė

pyniava, moliava, painiava

našta, važta, tūpta

guburas, duburas, dumburas

miklė

rašliava

pliksna

kanduolys

kauburys

likutis

užklodas

paklodė

pridurkas

važma

mėšlas

mįslė

varstė

žaizda

kupeta

lupikas

skiedra

veltena

audeklas

salyklas

koncentratas, eksponatas, preparatas

skaidula

sprogulė

vytulas

nuolauža

įdaras

skyrius

riekė

pjūvis

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai