Žodžių darybos priesagos. Vietų pavadinimai.

ynasynė

inė

kla

uma

iena

idė

ija

tuvė

ymė

ainė

ystė

klė

ovė

udė

erškėtynas, grybynas, žemuogynasąžuolynė, vabalynė, drebulynė

cukrinė, malkinė, smegeninė

raugykla, rūkykla, mokykla

dykuma, erdvuma, nuožulnuma

kopūstiena, bulviena, burokiena

karvidė, kiaušidė, šunidė

urėdija, eigulija, girininkija

slėptuvė, spaustuvė, girdytuvė

kiaurymė, tolymė

tankmė, ertmė, lygmė

cukrainė, svetainė, džiovainė

karalystė, kunigaikštystė, viešpatystė

būklė, dėklė, daboklė

ramovė, prastovė, tvirtovė

aludė, peludė

tinėuva

lis, -(lys)

einė

imys, -(imis)

raugtinė, augtinė, gimtinėžalguva, raguva, šeduva

padėlys

buveinė

paplūdimys

kalvė

umynasumynė

-(i)atas

ūra

gilumynas, gardumynas, tankumynastankumynė, klampumynė

konsulatas, antikvariatas, rektoratas

komendantūra, prezidentūra

-a (-ia) -is

-as

prieplaukaguolis

plynė

pervalkas

_____________________________________

Daugiau apie tai žiūrėkite:

Žodžių daryba
Žodžių darybos priesagos. Įrankių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Švenčių pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Mažybiniai daiktavardžiai.
Žodžių darybos priesagos. Kuopiniai pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Ypatybių pavadinimai (abstraktai).
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal lyties skirtumą.
Žodžių darybos priesagos. Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą.
Žodžių darybos priesagos. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
Žodžių darybos priesagos. Veiksmo rezultato pavadinimas.
Žodžių darybos priesagos: veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai