Tarptautinių žodžių, kilusių iš anglų ir rusų kalbų, pavyzdžiai

IŠ ANGLŲ KALBOS

Akras (angl. acre) – ploto matas kai kuriose šalyse, turinčiose angliškąją matų sistemą, lygus Didžiojoje Britanijoje ir JAV 0,4047 hektaro.

Flirtas (angl. flirt) – asistavimas ( merginai), koketavimas, meilės žaismas.

Koledžas (angl. college) – aukštoji arba vidurinė mokykla, mokslo įstaiga eilėje užsienio šalių; koledžai kaip aukštosios mokymo įstaigos, dažnai įeina į universitetų sudėtį.

Kokteilis (angl. cocktail pažod. – gaidžio uodega) – svaigiųjų gėrimų mišinys, pridedant cukraus, prieskonių, vaisių ir pan.

Nokautas (angl. knock-out) – padėtis bokse, kai boksininkas parblokštas ant grindų, per 10 s. nepajėgia atsistoti ant kojų kovai tęsti ir laikomas nugalėtu.

IŠ RUSŲ KALBOS

Bolševikas, ~ė (2) (rus. болшевик) – Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos revoliucinės daugumos narys; bolševizmo pasekėjas, šalininkas; komunistas.

Ikona (rus. < gr. eikōn – vaizdas, atvaizdas) – tapybinis dievo arba vad. šventųjų (šventojo) paveikslas, kuris yra religinio garbinimo objektas.

Matrasas (rus. матрас, vok. Matratze): 1. minkšta lovos paklotė, čiužinys; 2. mediniai rėmai su spyruoklėmis, dedami į lovą.

Buranas (2) (rus. буран < turk.) – stiprus šaltas vėjas, siaučiant pūgai, būdingas Vidurio ir Pietų Sibirui.

Lavsanas (2) (rus. лавсан – prekinis pavadinimas) – techn. polietilentereftalatas: poliesterio pluoštas, gaminamas Rusijoje.

Papkė (rus. паппка < vok. Pappe „kartonas“): 1. kartono aplankas dokumentams, raštams susidėti, nešioti;  2. storas kartonas.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Tarptautinių žodžių, kilusių iš graikų ir lotynų kalbų, pavyzdžiai
Tarptautinių žodžių, kilusių iš vokiečių ir prancūzų kalbų, pavyzdžiai
Tarptautinių žodžių, kilusių iš italų ir ispanų kalbų, pavyzdžia