Arėjas

ARĖJAS graikų mitologijoje – karo dievas. Jis yra Dzeuso ir Heros sūnus. Pasak kai kurių legendų – Afroditės vyras. Jo atitikmuo romėnų mitologijoje – Marsas.

Arėjas dažnai laikytas nepalankaus žemdirbystei oro dievu, nes žmonės pastebėjo, kad žemdirbystei kenkia karai. Vėliau laikytas neteisingo karo dievu.

Arėjas turėjo kelis sūnus: Fobą (baimę) ir Deimą (siaubą).

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Mitologijos sąvoka
Erotas
Chaoso laikas arba kaip atsirado Olimpo dievai
Dzeusas
Hera
Poseidonas
Demetra
Hestija
Hefaistas
Apolonas
Artemidė
Atėnė
Afroditė
Hermis
Dionizas – Bachas
Hadas
wikipedija

Atėnė

AtėnėATĖNĖ – senovės graikų išminties, strategijos ir karo deivė. Vėliau meno, amatų, mokslo globėja. Ji – Dzeuso ir Heros duktė. Sinonimiškai vadinama Palade.

Pagal vieną iš legendų Atėnė yra Dzeuso ir Metidės (Okeano dukters) duktė. Dzeusui buvo išpranašauta, kad Metidė susilauks už jį galingesnių vaikų, todėl iš karto po sugulimo su ja Dzeusas liepė Metidei susimažinti ir ją prarijo, tačiau Atėnė ir toliau vystėsi Dzeuso galvoje. Kai Dzeusui ėmė siaubingai skaudėti galvą, jis Hefaistui įsakė ją suskaldyti. Netrukus iš jo praskeltos galvos su kovos šauksmu ir ietimi išsiveržė Atėnė. Pagal savo motinos vardą Atėnė dar vadinama Polimetide, kas reiškia „ypatingai protinga”.

Vėliau, kai buvo tapatinama su menais, amatais, mokslu, dar buvo vadinama alyvmedžių saugotoja. Pagrindinė jos kulto vieta – Atėnų miestas. Atėnuose, ant Akropolio kalvos stovėjo pagrindinė Atėnės šventykla – Partenonas (netekėjusios mergelės šventykla).

Senovės Romos mitologijoje Atėnės atitikmuo yra Minerva.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Mitologijos sąvoka
Erotas
Chaoso laikas arba kaip atsirado Olimpo dievai
Dzeusas
Hera
Poseidonas
Demetra
Hestija
Arėjas
Hefaistas
Apolonas
Artemidė
Afroditė
Hermis
Dionizas – Bachas
Hadas
Wikipedija

Afroditė

AFRODITĖ – graikų mitologijoje yra meilės ir grožio deivė (vėliau žemiškos meilės deivė). Dažniausi šios deivės atributai: obuolys, balandis, rožė, myra, kiškis, mėnulis ir delfinas. Afroditė gimė iš kraujo lašo, kai Kronas iškastravo Uraną. Urano kraujas susimaišė su jūros puta ir gimė deivė. Pagal kitą versiją, Afroditė yra Dzeuso ir Dionės palikuonė. Ji tiesiog gimė iš baltutėlaitės jūrų putos ir išniro netoli Kiteros salos, jaunosios horos ją apsupo rūbais ir ši žengė į Olimpą. Pagal tai ji dar vadinama Kipride.

______________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Mitologijos sąvoka
Erotas
Chaoso laikas arba kaip atsirado Olimpo dievai
Dzeusas
Hera
Poseidonas
Demetra
Hestija
Arėjas
Hefaistas
Apolonas
Artemidė
Atėnė
Hermis
Dionizas – Bachas
Hadas
Wikipedija

Hestija

HestijaHESTIJA – graikų mitologijoje – šeimos židinio deivė. Skaisčioji Hestija taip pat yra širdies deivė. Graikai savo miesto bendruomenę suvokė kaip didelę šeimą, todėl Hestijai skirti aukurai stovėjo visuose svarbiausiuose pastatuose. Taigi, ji neturėjo šventyklos. Hestija globojo ir svetimšalius, ji buvo laikyta ir kaip išminties skelbėja, globėja.

Jai piršosi Apolonas ir Poseidonas, bet Dzeusas jai leido netekėti, ir ji tai pasirinko.

Romėnų mitologijoje jos atitikmuo – deivė Vesta, kuri visą laiką degančia širdimi susiedavo romėnus, taip sukurdama bendros šeimos vaizdą.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Mitologijos sąvoka
Erotas
Chaoso laikas arba kaip atsirado Olimpo dievai
Dzeusas
Hera
Poseidonas
Demetra
Arėjas
Hefaistas
Apolonas
Artemidė
Atėnė
Afroditė
Hermis
Dionizas – Bachas
Hadas
Wikipedija

Poseidonas

PoseidonasPoseidonas – vyriausias jūrų dievas ir valdovas. Vaizduojamas panašus į Dzeusą, tačiau rankose laikantis trišakes šakes su strėlėmis. Jam pavaldus vėjas, jis geba sukelti audras ir žemės drebėjimus. Jo žmona – Okeano duktė Amfitritė, kuriai jis nebuvo ištikimas – susilaukė sūnaus Polifeno su nimfa Teosa, o Gorgonė Medūza pagimdė Poseidonui sūnų Pegasą – poetų įkvėpėją.

 __________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Mitologijos sąvoka
Erotas
Chaoso laikas arba kaip atsirado Olimpo dievai
Dzeusas
Hera
Demetra
Hestija
Arėjas
Hefaistas
Apolonas
Artemidė
Atėnė
Afroditė
Hermis
Dionizas – Bachas
Hadas
Wikipedija