Mokyklos koncepcija, mokyklos nuostatai, ugdymo planas

Mokyklos koncepcijoje aprašomi gimnazijos uždaviniai, struktūra, reikalavimai ugdymo turiniui ir pats mokyklos valdymas. Pagal mokyklos koncepciją kiekviena mokykla nusistato savo uždavinius, struktūrą, steigimą ir reorganizavimą, taip pat priėmimo į mokyklą tvarką, numato ugdymo organizavimą ir aprūpinimą, pedagogų pasiruošimo kvalifikacijos kartelę.

Mokyklos nuostatuose kiekviena mokykla nustato tikslus, uždavinius ir funkcijas, kurias savo veikloje ir siekia įgyvendinti. Nuostatai nustato mokinių priėmimo ir pašalinimo į mokyklą tvarką, moksleivių tėvų (ar vaiko globėjų), pedagogų teises ir pareigas, nurodo savivaldą, valdymo struktūrą, darbuotojų priėmimo į darbą ir darbo apmokėjimo tvarką, mokyklos baigimo ir išsilavinimo pažymėjimų išdavimo tvarką, mokyklos ryšius, mokyklos veiklos priežiūrą, turto naudojimą ir lėšų šaltinius bei dokumentų valdymo ir saugojimo aplinkybes.

Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro mokyklos vadovybės, mokytojų bei moksleivių atstovai. Mokyklos ugdymo planą įsakymu tvirtina direktorius. Jame paprastai yra aptariamas visas konkrečios mokyklos ugdymo proceso organizavimas, nurodomas projektinės veiklos organizavimo, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo sąlygos, moksleivių pamokų krūvis, jo paskirstymas, savarankiško moksleivių mokymosi valandos. Gali būti nurodomos profiliavimo sąlygos, dalykų moduliai, įvairių mokomųjų dalykų valandų paskirstymas per savaitę.

___________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai (I dalis)
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai (II dalis)
Švietimo įstatymas – mokyklos veiklą reglamentuojantis dokumentas
Specialiojo ugdymo įstatymas – mokyklos veiklą reglamentuojantis dokumentas
Specialiųjų ugdymo poreikių samprata
Specialiųjų ugdymo poreikių reikšmė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *