Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis vaiko ugdymas laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės švietimo politikos prioritetų, mokymosi visą gyvenimą pagrindu. Sėkmingai įveiktas šis bendrojo ugdymo tarpsnis kloja pamatą tolesniam asmens mokymuisi, būsimai akademinei, darbinei karjerai. Koks turi būti ugdymo turinys ir kaip reglamentuoti mokymo veiklą – į šiuos klausimus atsakymo ieško mokytojai, Bendrųjų programų bei išsilavinimo standartų rengėjai, vadovėlių autoriai. Tačiau ugdymo programos dažnai keičiasi ir tokiai kaitai įtakos turi daugybė veiksnių:

•    būtinybė užtikrinti ugdymo kokybę: tobulinti mokyklos veiklą; žadinti moksleivių norą;

•    mokytis, susieti mokymąsi su praktiniu gyvenimu, padėti moksleiviams tapti aktyviais piliečiais, patriotais;

•    šalies politinio, ekonominio, socialinio bei kultūrinio gyvenimo kaita: globalizacija, darnus vystymasis, Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungą;

•    informacinės visuomenės plėtra: moksleivių informacinių gebėjimų ugdymas, mokymasis mokytis, mokymas naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;

•    mokyklos bendruomenės ir vietos bendruomenės kaita: mokyklos bendruomenės požiūris į savo veiklą ir jos tobulinimo perspektyvas, vietos bendruomenės poreikiai.

Pagrindinis valstybės lygmens dokumentas, kuris reglamentuoja ugdymo turinį bendrojo lavinimo mokykloje, yra Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Šis dokumentas parengtas prieš mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoms. Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų paskirtis – laiduoti ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę visose šalies mokyklose bei mokymo organizacijose.

Mokyklos veiklą taip pat reglamentuoja ir Švietimo įstatymas, Specialiojo ugdymo įstatymas, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, mokyklos nuostatai, mokyklos vidaus taisyklės, mokyklos ugdymo planai, iš dalies, ir mokinių elgesio taisyklės. Taip pat Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos I-XII klasėms, Bendrojo lavinimo mokyklos išsilavinimo standartai I-XII klasėms.

Kiekvienas dokumentas svarbus reglamentuojant mokyklos veiklą ir užtikrinant vieningą ugdymą kiekvienoje mokymo įstaigoje.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai (I dalis)
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai (II dalis)
Švietimo įstatymas – mokyklos veiklą reglamentuojantis dokumentas
Mokyklos koncepcija, mokyklos nuostatai, ugdymo planas
Specialiojo ugdymo įstatymas – mokyklos veiklą reglamentuojantis dokumentas
Specialiųjų ugdymo poreikių samprata
Specialiųjų ugdymo poreikių reikšmė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *