Titas Livijus

Titas Livijus (59 m. pr. m. e. – 17 m. po Kr.) garsėjo kaip Romos istorikas, propagavęs patriarchalinius papročius ir palaikęs respublikos idėjas, taip pat parašęs monumentalų veikalą apie Romos istoriją.

Livijus gimė Paduvoje, gyveno ir kūrė Romoje, buvo artimas Augusto bičiulis. Didžiąją gyvenimo dalį Titas Livijus praleido užsiimdamas ta veikla, kuria ir garsėjo. Jis žavėjosi senosiomis tradicijomis, tačiau valstybine veikla neužsiėmė – jis gyvenimą praleido tarp knygų. Tai vienas pirmųjų garsių istorikų, neturėjusių politiko patirties.

Titas Livijus daugiausia rašė valdant Augustui. Minėtinas itin garsus jo istorinis veikalas „Nuo miesto įkūrimo“, skirtas Romos istorijai aprašyti. Istoriją sudaro 142 knygos, kurių išliko tik 35-ios (nuo 5 – 10 ir nuo 21 – 40). Itin vertingos yra 21-30 knygos, kuriose aprašomi romėnų karai su Hanibalu, šlovinama Romos praeitis ir kilnūs protėvių papročiai. „Nuo miesto įkūrimo“ apima laikotarpį nuo ankstyvųjų legendų (770 m. pr. Kr.), čia taip pat dėstomi pagrindiniai Romos įvykiai, pradedant miesto įkūrimu ir baigiant Livijaus gyvenimo metu. Paskutiniai įvykiai fiksuojami 9 a. pr. Kr. Istorija taip ir liko nebaigta.

Livijaus istorija – tai savotiška poema, parašyta proza, ir pasižymėjus aukštu literatūriniu lygiu. Istorijos knygos visą laiką liko populiarios, o jų poetiką gyrė net Dantė (Dante Alighieri).

Veikale Livijus parodo savo retorinius ir literatūrinius gabumus. Jis akcentuoja idealus, vaizdingai aprašo mūšius ir masines scenas. Į istoriją Livijus įterpė garsių to meto politikų kalbų, tarp kurių buvo ir retorinių kalbų tipų. Livijus prikausto dėmesį dialogais ir emocionaliais aprašymais: esama nemažai argumentų, emocinio poveikio priemonių. Pasakojamosios dalys taip pat išraiškingos ir emocingos. Veikalas „Nuo miesto įkūrimo“ svarbus ir istoriniu atžvilgiu.

_________________________
Daugiau apie tai skaitykite:

Augusto Gajaus Oktavijaus epocha
Archajinis romėnų literatūros periodas (II dalis)
Archajinis romėnų literatūros periodas (III dalis)
Klasikinės literatūros laikotarpis. Markas Tulijus Ciceronas
Sidabro literatūros laikotarpis. Lucijus Anėjus Seneka

Augusto Gajaus Oktavijaus epocha

40 m. pr. Kr. – 14 m. pr. Kr. laikomi romėnų poezijos kulminacijos epocha. Ji sutapo su Augusto Gajaus Oktavijaus (63 m. pr. Kr. – 14 m. pr. Kr.) įkurtos imperijos pradžia. Visa tai lėmė palankios politinės aplinkybės. Sėdęs į sostą Augustas turėjo praktiškai neribotą valdžią, kuri padėjo pasiekti politinio stabilumo po Romą išsekinusių pilietinių karų. Augustas tuo metu laikytas Romos valstybės gelbėtoju. Su principato įkūrimu (politinė santvarka, kurioje (nebūtinai formaliai) dominuoja vienas žmogus) prasidėjo naujas požiūris į kultūrą.

Augustas siekė stiprinti romėnų tautiškumą, skatino menininkus prisidėti prie politikos ir kartu formuoti stiprią valstybę, taip pat bandė atkurti senąsias moralines vertybes. Jis aplink save telkė Romos intelektualus, poetus, menininkus, istorikus. Jo valdymo laiku suklestėjo elegija (atstovai: Sektus Propercijus ir Tibulas, Publius Ovidius Nasas kiek toliau nuo jų). Garsiausias to meto prozininkas, šlovinęs Romos garbę ir didybę buvo Titas Livijus.

__________________________
Daugiau apie tai skaitykite:

Gajus Julijus Cezaris
Gajus Salustijus Krispas
Archajinis romėnų literatūros periodas (I dalis)
Archajinis romėnų literatūros periodas (II dalis)
Archajinis romėnų literatūros periodas (III dalis)
Klasikinės literatūros laikotarpis. Markas Tulijus Ciceronas
Sidabro literatūros laikotarpis. Lucijus Anėjus Seneka