Dekonstrukcija (II dalis)

Žakas Derrida dekonstrukcijos principą pritaikė ir gramatologijai, ieškojo tam tikrų prieštaravimų teksto viduje. Iš esmės, tai yra darbas su tekstu – jau minėtas įvykis. Dekonstrukcija – tai kartu ir paieška tų prasmių, kurių galėjo nepastebėti ne tik skaitytojas (jį Derrida vadina naiviuoju), bet ir pats autorius. Štai čia ir pasitarnauja decentracija, kuri ardo, išsklaido įprastas stereotipines prasmes. Derrida ir sako, kad suvoktumėm bet kokios idėjos prasmę, pirmiausiai tą idėją reikia dekonstruoti. (Dekonstrukcija dar vadinama tokiu skaitymo būdu, kuris dažnai nusakomas taip: „tekstas skaito pats save kaip savo priešybę“.) Postmodernus literatūros tekstas žaidžia: jis ieško tiesos ir tikrovės ir rodo, kad tai jam nepasiekiama. Ž. Derrida rūpėjo ir dar vienas dalykas: gramatologijoje jis bandė paneigti tradicijos įtvirtintą sakytinė kalbos prioritetą prieš rašytinę, nes manė, jog tai, kas parašyta, yra daug svarbiau: popieriuje paliktas ženklas turi išliekamąją vertę. Per dekonstrukciją nagrinėja ir ženklo problemą. Sako, jog ženklas yra laisvas nuo daikto, kurį jis pavadina, vadinasi, daiktą visada galima pakeisti ženklu. Pasak Derrida, mūsų sąmonė ženklą visada atpažins, nes veikia skirtybių pagrindu. Skirtybės leidžia žaisti prasmėmis (pvz.: tekste, pačiuose žodžiuose) ir kartu taip papildo tekstą. Tuo remdamasis, įveda naują terminą „differance“, kuris reiškia skirtybę ir nuo „difference“ – skirtumo skiriasi tik viena raide (nors tariama vienodai). Tačiau prasmė pakinta. Mano, jog a vietoj e skiriasi procesu, nukreiptu į ateitį. Ši skirtybė sujungia ir skirtumą ir tapatumą. Kaip visa tai veikia, Derrida palygina su dabartimi sakydamas, jog ji gryna neegzistuoja, nes joje jau yra praeities pėdsakas ir ateities užuomina. Viską pagrindžia per differance sąvoką „pėdsakas“. Pėdsakas žymi ne patį daiktą, bet jo buvimą (pvz.: kad suvoktumėm skaičių „du“, turim žinoti, kad jis eina po „vieno“ ir turi „trijų“ užuominą). Pėdsaką dar galima paaiškinti ir rašymu, kuris irgi yra tam tikros žymės palikimas popieriuje. Visa tai vėl veda į gramatologiją, paaiškinamą per dekonstrukciją.

Kalbą apie dekonstrukciją norėtųsi pabaigti filosofine citata iš A. Jurgutienės knygos „Dekonstrukcija“, kurioje klausiama: „Kas nėra dekonstrukcija? – Viskas. Kas yra dekonstrukcija? – Niekas.“

___________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Dekonstrukcija (I dalis)
Jacques Derrida “Apie gramatologiją”: raštas iki rašto
Jacques Derrida “Apie gramatologiją”: rašytinė būtis
Jacques Derrida: kalbotyra ir gramatologija
Jacques Derrida “Apie gramatologiją”: signifikantas ir tiesa
Jacques Derrida: išorė yra vidus
Jacques Derrida: išorė ir vidus
Jacques Derrida: pleištas
“Apie gramatologiją”: summa summarum

Dekonstrukcija (I dalis)

dekonstrukcija1Dekonstrukcijos pradininku laikomas Žakas Derrida. Šį terminą jis pagrindė knygoje „Apie gramatologiją“ 1966 m. (gramatologija – mokslas apie rašto kalbą). Terminas derina du elementus / sandus: griaunantį „de‘ ir kuriantį „ko“. Dekonstrukcija bendrąja prasme visada yra įvykis. Knygoje „Apie gramatologiją“ slepiasi pagrindinės dekonstrukcijos idėjos. Dekonstrukcijos tikslas – suardyti / paneigti opozicijų hierarchiją, kitaip tariant, sugriauti dabartinę metafiziką, nes ji pagrįsta logocentrizmo kultu. Pagal Žaką Derridą, centro nėra, jis tik fikcija, todėl kritikuoja vakarų filosofiją už „onto – teo – teleo – falo – fono – logocentrizmą“. Teigia, kad negali būti vieno gryno šaltinio (onto), nes yra intertekstualumas; negali būti vieno dievo (teo), nes jų yra daug; teleo –pasisakė prieš tikslingumą, nes už kiekvieno tikslo bus dar kažkas; falo – tai, kad vyriškoji kultūra ne vienintelė, šalia yra ir moteriškoji; fono – kultūra ne tik garsas, yra ir rašto kultūra, kuri dar svarbesnė; ir galiausiai logocentrizmas – už tai, kad yra daug centrų ir prasmių. Taigi, ir mano, kad visus centrizmus galima įveikti per dekonstrukciją. kuri, dar kitaip sakant, yra decentracija (centro naikinimas). Kadangi, pagal Derrida, viskas yra tekstas, o kultūra – tekstų suma, tai decentracija pasitarnauja ne tik kad ardytų tokią hierarchiją kaip tekstas – kontekstas, bet ir tokias kaip: gamta – kultūra, aš – kitas aš ir t.t.

__________________________

Daugiau apie tai skaitykite:

Dekonstrukcija (II dalis)
Jacques Derrida “Apie gramatologiją”: raštas iki rašto
Jacques Derrida “Apie gramatologiją”: rašytinė būtis
Jacques Derrida: kalbotyra ir gramatologija
Jacques Derrida “Apie gramatologiją”: signifikantas ir tiesa
Jacques Derrida: išorė yra vidus
Jacques Derrida: išorė ir vidus
Jacques Derrida: pleištas
“Apie gramatologiją”: summa summarum